Vše co obchodník potřebuje!

Mobilní SFA řešení pro sběr dat v terénu
Využití GPS, kamery, navigace
Reporty přes internet
Použití pro distribuci zboží, prodej služeb,
cenové a jiné průzkumy…


Funkční moduly

 • Práce s databází prodejních míst (POS)
 • Produktový katalog
 • Definice a používání tras
 • Univerzální formuláře (dotazníky)
 • Scénáře návštěv
 • Práce s objednávkami
 • Objednávkový portál (volitelný)
 • Správa systému
 • Reporting

Charakteristika aplikace MOBIX C2M

 • Komplexní podpora práce obchodního zástupce (OZ) v terénu, přístup k vždy aktuálním informacím o zákaznících, produktech, promo akcích atd.
 • reporting na základě údajů pořízených OZ, aktuální a přesné údaje pro rozhodování vedení bez prodlevy na zpracování!
 • Sběr objednávek a jejich předávání k vyřízení vlastní logistice firmy nebo velkoobchodům (transferové objednávky)
 • Vysoce flexibilní řešení, přizpůsobitelné požadavkům konkrétní firmy

Práce s databází prodejních míst (POS)

 • Evidence podrobných informací k POS, přehledné rozdělení do několika obrazovek
 • Možnost přidávání dalších nových polí (údajů), dle potřeb dané obchodní firmy, např. Velikost prodejny m2, Počet chladicích boxů,…
 • segmentace POS
  • řazení POS do kategorií a prodejních sítí
  • možnost definování více kategorií
  • víceúrovňová hierarchie – strom kategorií
 • Multimediální dokumentace POS (fotografie, video…)
 • Možnost GPS zaměření prodejny (získání souřadnic), navigace na místo
 • Propojení hlasové komunikace, emailu, SMS s kontaktními údaji POS (např. vyvolání telefonického volání přímo z databáze POS)
 • Hledání, řazení, výběr záznamů POS podle libovolných kritérií

Produktový katalog

 • Seznam produktů, cen, jednotek, balení…
 • možnost přidávání dalších nových polí (údajů): Např. hmotnost, skladovací teplota…
 • Kategorie produktů (více kategorií, víceúrovňová hierarchie)
 • Multimediální dokumentace k produktům (fotografie, prezentace PPT, video…)
 • Snímání čárového kódu pro vyhledání produktu pomocí kamery smartphone, není nutný specializovaný snímač čárového kódu
 • Hledání, řazení, filtrování podle libovolných kritérií

Definice a používání tras

Aplikace C2M podporuje vytváření tras, které obsahují podmnožinu záznamů databáze POS, prodejny jsou řazeny v určitém pořadí pro optimalizaci pohybu OZ. Trasy mohou být připravovány centrálně a následně přenášeny na zařízení OZ nebo je může OZ definovat či upravovat sám (dle nastavení práv v aplikaci C2M). Lze také vytvářet šablony tras pro zrychlení definování konkrétních tras. Trasy mohou být libovolně pojmenovány.

Univerzální formuláře (dotazníky)

Jedná se vysoce flexibilní mechanismus pro sběr libovolných údajů obchodníkem „v terénu“, např. cenový monitoringu, parametrů prodejny a vystavení produktů, konkurence, vybavení prodejny atd. Dotazníky umožňují vysokou flexibilitu řešení C2M, lze pomocí nich např. realizovat větší část scénáře návštěvy. Dotazníky se vytvářejí pomocí komfortního interaktivního designeru, který je součástí modulu správy.

Scénáře návštěv

Umožňuje definovat seznam kroků návštěvy, které má OZ provést, včetně určení, zda se jedná o krok povinný (= nelze jej přeskočit) či nikoliv. Lze definovat libovolný počet scénářů a přiřadit je skupině POS, prodejní síti, segmentu nebo i jednotlivému zákazníkovi. POS může mít přiřazen více scénářů návštěvy (např. řádná, mimořádná, servisní…).

Kroky scénáře mohou tvořit různé dotazníky, dále moduly práce s POS, produkty, modul objednávek atd. U každého kroku lze definovat jeho pořadí ve scénáři, zda je povinný/nepovinný. Kdykoli v průběhu scénáře lze pořizovat fotodokumentaci, případně další činnosti, definované jako „akce návštěvy“ (např. objednávka propagačních materiálů, zápůjčka vzorků, objednávka servisu chladícího zařízení…).

Práce s objednávkami

Vyvolání procesu objednávky prakticky kdekoli v aplikaci: z karty POS, ze seznamu objednávek, z návštěvy

Možnost zkopírování obsahu jiné objednávky pro urychlení procesu (např. minulé objednávky stejného zákazníka) a následná editace – úprava sortimentu, množství

Objednávkový portál (volitelný)

 • Internetový portál pro zákazníky, velkoobchody a OZ
 • Seznam objednávek (volitelně dlouhá historie), možnost zobrazit obsah a detaily objednávky
 • Každý vidí jen „svoje“ objednávky (objednávky pro konkrétní POS, pro OZ nebo pro VO)

Reporting

 • Vytvářejte jakékoli reporty z dat pořízených OZ. MOBIX poskytuje i funkci „datového skladu“ pro uchování historie po libovolně dlouhou dobu (omezeno pouze kapacitou fyzického/virtuálního serveru, na kterém je MOBIX provozován). Lze tedy snadno sledovat i dlouhodobé trendy v prodejní síti, odbytu různých druhů zboží atp.
 • Reporty jsou zobrazovány v prostředí internetového prohlížeče a mohou mít podobu kombinace tabulek, různých typů grafů (sloupcový, koláčový, lineární…) nebo zobrazení dat v mapě. Definice reportů se provádí v modulu Správy aplikace (viz. výše). Součástí definice reportu mohou být parametry, pomocí nichž může koncový uživatel snadno měnit rozsah zpracovávaných dat nebo podobu reportu (např. datum od-do, výběr množiny POS, výběr množiny produktů atp.). Reporty, které jsou určeny pro samotné OZ, jsou formátovány do podoby vhodné pro zobrazení na chytrém telefonu/tabletu.
 • Reporty mohou být také vytvářeny zcela automaticky, podle nastaveného časové plánu a rozesílány emailem na adresy dle distribučního seznamu (např. „každé Po v 9:00 vytvoř report Využití pracovní doby OZ a odešli vedoucímu týmu OZ a obchodnímu řediteli“).
 • Další možností je export reportů do souborů Excel a jejich další zpracování v tomto prostředí.

Správa systému

Server poskytuje webové stránky pro kompletní správu aplikace, kde můžete definovat a udržovat

 • Uživatele, jejich přihlašovací údaje, práva k jednotlivým modulům aplikace
 • Množinu dat synchronizovanou do mobilního zařízení lze jednoduše nastavovat pomocí tzv. dimenzí. Ty umožňují filtrovat data podle libovolné kombinace kritérií (region, typ zákazníka, typ sortimentu atp.) a flexibilně toto nastavení měnit. Toho lze s výhodou využít při vzájemném zastupování OZ, třeba z důvodu nemoci.
 • Seznam mobilních zařízení včetně jejich sériových čísel a parametrů (výkon, paměť, obrazovka). Podle těchto parametrů jsou případně na mobilní zařízení směřovány rozdílné verze aplikace. Pouze registrovaná zařízení mohou komunikovat se serverem MOBIX.
 • Dotazníky, scénáře, reporty, volitelné položky databází POS a produktů, promo akce, trasy, listingy
 • Databázi POS, produktů a další číselníky (segmenty, sítě…)
 • Pořízenou fotodokumentaci
Vyzkoušet aplikaci

Reference

Kdo využívá aplikaci MOBIXC2M