Jeďte na maximální výkon!

Zvýšení produktivity obchodního týmu v terénu
Přehled o činnosti obchodních zástupců
Okamžitá dostupnost dat pro řízení prodeje

Tradiční způsob práce obchodního zástupce

  • spočívá ve vyplňování papírových formulářů o návštěvě prodejny, záznamu objednávek, cenových průzkumů atp. Večer následuje zpracování denních reportů a odeslání informací do centrály (faxem nebo emailem).
  • Zde jsou pak informace opět ručně zpracovávány a vytvářeny příslušné reporty pro vedení, soupisy objednávek pro logistiku/velkoobchody.
  • Poměrně značná část pracovní doby obchodního zástupce je tak spotřebována na administrativní, tedy neproduktivní činnosti.
  • Stejně tak na straně centrály je objem administrativy spojené se zpracováním dat značný. Nutnost přepisování dat od obchodních zástupců do počítače navíc přináší zpoždění dostupnosti reportů, vyřizování objednávek a také vnáší chyby (které při přepisování nutně vznikají).

MOBIX C2M tyto problémy beze zbytku řeší!

  • Data se pořizují pouze jednou (na prodejně) pomocí chytrého telefonu nebo tabletu a následné zpracování již probíhá zcela automaticky.
  • Veškeré potřebné reporty pro OZ, vedení společnosti nebo logistiku jsou přístupné odkudkoli přes internetový prohlížeč.
  • OZ má navíc k dispozici vždy aktuální údaje o zákaznících, produktech, cenách, promo akcích, marketingových materiálech a je dokonale připraven na jednání!
  • OZ může dokonce na tabletu/telefonu zobrazit prezentaci či video k danému produktu.
  • Vedoucí obchodního týmu má průběžně detailní přehled o činnosti OZ, včetně zobrazení jejich pohybu v mapě!
Vyzkoušet aplikaci

Reference

Kdo využívá aplikaci MOBIXC2M